İkitelli organize sanayi Hurdacıları

Organize Sanayi Bölgesi Hurdacılık Hizmeti Vermiş Olduğumuz Sanayi Siteleri
Hurdacı Başakşehir Tümsan Sanayi Sitesi,
Hurdacı Çevre Sanayi Sitesi,
Hurdacı İkitelli Sanayi Sitesi,
Hurdacı Nikelajcılar Sanayi Sitesi,
Hurdacı Marmara Sanayi Sitesi,
Hurdacı Saraçlar Sanayi Sitesi,
Hurdacı İmsan Sanayi Sitesi,
Hurdacı Demirciler Sanayi Sitesi,
Hurdacı Tormak Sanayi Sitesi,
Hurdacı İsteks Sanayi Sitesi,
Hurdacı Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi,
Hurdacı Galvano Teknik Sanayi Sitesi,
Hurdacı İsdök Sanayi Sitesi,
Hurdacı İpkas Sanayi Sitesi,
Hurdacı Heskoop Sanayi Sitesi,
Hurdacı Aymakop Sanayi Sitesi,

hurdacı ikitelli

Hurdaların geri kazanımı kullanılan enerjiden çok büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak hurdaya ödenecek olan döviz miktarının ülkemizde kalmasını sağlamaktadır. Küçük veya büyük bütün hurda işletmelerinin ekonomiye katkıları büyüktür. Ancak halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Maalesef günümüzde birçok atık doğru sınıflandırılmadığı için geri dönüşümde kullanılamamaktadır. İşletme olarak hurda depolarımızda her malzeme için ayrı bölmeler ve tanklar bulunmaktadır. Ayrışma yapıldıktan sonra bu bölmelere ve tanklara geri dönüşüm için tasniflenmektedir.

            İstanbul’da İkitelli hurdacı işletmesi olarak müşterilerimiz ile irtibat halinde bulunmaktayız. Bilinçli tüketiciler olan müşterilerimiz hurda olarak ayırdıkları malzemelerini bize göndermekte veya bizim almamızı talep etmektedir. Bu şekilde bir ilişki her iki tarafa da ekonomik olarak kazanç sağlamakta ise de, en büyük faydası ülke kaynaklarının israf edilmemesidir.

              Hurda ve hurdacılık sektörünün kazanımlardan en önemlisi uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki önemli ölçüdeki azalma ve bir sebeple de çevre kirliliğinin önemli biçimde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir biçimde bertaraf edebilmek adına yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması çok büyük bir avantajdır.

            Yerinden almış olduğumuz hurda malzemeler İkitelli hurdacı işletmemizin kamyonları ile üzeri kapatılarak ve çevreyi kirletmeden taşınmaktadır. Aynı şekilde işletmemizde her ürün ayrı ayrı sınıflandırılarak doğru bir geriş dönüşüm hizmeti sunulmaktadır.